Navigace

Facebook Linkedin

en cs


Pro Váš lepší výběr je tu PROFESNÍ

DIAGNOSTIKA

Mimo naše kampaně Vám nabízíme i profesní diagnostiku. Diagnostika je určena k získání profilu jednotlivce i skupiny a najdete v ní následující položky: charakteristiku osobnosti – osob a její uplatnění ve firmě – konstruktivní typy chování – atmosféru vztahů – ideály – motivátory – operátory – stresory – destruktory – ohrožení rizikovými jevy – osoba a stres – osoba při změně. Vhodné pro: recruitment, rozvoj zaměstnanců, assessment centra (skupinová metoda výběru). Naše kampaně „PLUS a PREMIUM“ tuto diagnostiku pracovních schopností každého kandidáta již obsahují.

DIAGNOSTIKU VÁM NABÍZÍME PRO . . .

Nové zaměstnance

Tato diagnostika je vhodná pro zjištění charakteristiky osobnosti, její uplatnění ve firmě nebo konstruktivní typy chování a jde dokoupit k „ZÁKLADNÍ“ kampani nebo i samostatně. Kampaně „PLUS a PREMIUM“ profesní diagnostiku již obsahují pro neomezený počet uchazečů. Cena diagnostiky pro jednotlivce (1-2 výstupy) je 3.800,- Kč/ks.

Stávající zaměstnance

Tato diagnostika je vhodná pro optimalizaci stávajících zaměstnanců, zjištění jejich pracovních schopností a vhodného zařazení / uplatnění ve firmě i teamu. Optimální sestavení pracovního teamu zefektivňuje chod celé Vaší firmy. Cena pro stávajícího zaměstnance je  stejná jako u nového.

Celý pracovní team

Zjistí (představí) Vám pracovní schopnosti a návyky jednotlivých členů teamu a umožní Vám tak optimalizovat jejich zařazení, chod i výkon a budoucí rozdělení pracovních úkolů jednotlivým členům teamu. Cenu pro team nebo celou firmu vám rádi vypracujeme dle konkrétního počtu uchazečů. Pochopení skupiny včetně jejich silných a slabých stránek, nám umožňuje zvolit efektivní strategii správného vedení.
Jaké údaje se dozvíte z profilu skupiny?
Efektivita pracovních procesů – charakteristiky skupiny – atmosféra vztahů – konstruktivní typy chování – ohrožení rizikovými jevy – slovní schémata – neetické chování – tvorba postojů skupiny – detailní rozbory.
Vhodné pro: zlepšení výkonnosti týmů, práci s virtuálními týmy, personální audit, skupinový koučing

Jak to funguje – základní fakta o diagnostice “CA” metodou

Běžné testy, řeší vždy část možností a jsou silně ovlivněny rozumovými pochody a mentální korekcí testovaného. Oproti tomu námi licenčně distribuovaná profesní diagnostika ukazuje celek a co si člověk skutečně myslí, vnímá i cítí. Diagnostika se zaměřuje na podvědomé reakce, které nejsou samovolně tak ovlivnitelné a vychází z vnitřních emocí a pocitů. Trvá cca 15-20 minut a je prováděna jednoduchou, nezatěžující a příjemnou formou. Celý test začíná tím, že seřadíte osm barev, dle vašich preferencí (vždy se jedná o originální nastavení každého jednotlivce) a poté označujete  86 slov vždy třemi barvami, které vám vnuknou vnitřní pocity z nabízeného slova. Každý člověk, který chce udělat dobrý dojem, dokáže běžné textové diagnostiky ovlivnit, ale svoje emoce a pocity nezmění. Způsob, kterým se diagnostika vyplňuje, eliminuje rozumové ovlivňování diagnostického výsledku, kdy testovaná osoba nepřemýšlí nad použitím nejvhodnějšího a jeho nejlépe vykreslujícího slova, ale slovo emotivně označí díky pocitům vyvolaným podle svých barvových asociací. Prvních pár otázek je uvádějících a testování se naplno rozjíždí po úvodní sekvenci.  Do slov uvedených v diagnostice, jde doplnit / přidat 10 slov dle požadavků zadavatele, a tak blíže specifikovat váš záměr testu, nebo ztotožnění se s firmou. Posuzují se činnosti a předmětová slova, která se váží k dané pozici (např. služební cesty, práce přesčas, jednání s klienty, tvorba nabídek, můj nadřízený, moje motivace  ap.)

Popis barvově asociační diagnostické metody

CA metoda je kombinovanou projektivní technikou využívající kalibrované soubory slov a vizuálních objektů (30-150 slov nebo vizuálních objektů) a paletu osmi barev uspořádaných v kruhu. Jde o 8 různých barev, které se liší svým přesně měřitelným vlnovým rozpětím, a které tvoří základ tzv. Malého Lüscherova barvového testu – viz. odkaz. Číselné označení každé barvy (dle Lüscherova barvového testu) zůstalo zachováno, umožňuje jednodušeji a počítačově zaznamenávat konkrétní reakce (odpovědi) lidí na dané podnětové slovo nebo vizuální objekt. Ke každému podnětovému slovu nebo vizuálnímu objektu jedinec vybírá 3 barvy, přičemž jde o nucenou volbu z hlediska pořadí (není možno volit jednu a tutéž barvu vícekrát).

Takto vzniká 336 možných variant reakcí (barvových trojkombinací) na jedno konkrétní slovo nebo vizuální objekt. Využít takto vytvořený nástroj pro zjišťování reakcí člověka je možné na základě doložené existence tzv. asociačních oblastí, ve kterých leží historicky pojmenované Brocovo motorické a Wernickeovo senzorické centrum řeči viz. odkaz. Inovace barvového testu a barvových asociací umožňuje zaměřit se na různé oblasti lidského chování a prožívání. Nabízená CA diagnostika v sobě spojuje výhody obou těchto metod. Zároveň zaujímá interdisciplinární přístup – respektuje současné empirické poznatky řady vědeckých a mezioborových disciplín např. z psychologie, biologie, fyziky, sociologie, neurovědy, sociální psychologie apod.

Tato diagnostická metoda měří sociálně psychologické spektrum postojů, včetně jejich realizační síly – nejen to, co si lidé myslí a čemu dávají přednost (hierarchie hodnot), ale rovněž i to, jestli své postoje budou skutečně realizovat ve svém chování, jak zdařile a v jakém časovém horizontu. Měří dynamiku funkčních procesů vědomí (sběr dat) pomocí počítačového programu. Diagnostika měří jednotlivé postoje, tedy komplexní celky ve vědomí (jednotlivce či skupiny).

ČÁST SPOLEČNOSTÍ KTERÉ DIAGNOSTIKU JIŽ VYUŽILY . . .Zavřítt
Podpora

    Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

    Zavřítt

    Spojte se s námi a využijte naše zkušenosti při hledání nových lidí

    Začněte

    Zavřítt