Navigace

Facebook Linkedin

en cs


Pěkný přehled

Campaignes

More about campaigns

We match your company to skilled professionals who will meet your requirements. We offer a pre-selection of the most suitable candidates and we can also provide a Personal-Professional Diagnostics Test. That will save your expenses and time whether your company is family-based or corporate. Our experienced consultants guarantee high standards in their research and take a proactive approach to all our recruitment campaigns. All our services are in accordance with the law (Zák.435/2004 Sb/§16).

Parts of campaign dle zákona 435/2004 Sb. §16 Basic 37 900 Kč Standard 45 900 Kč Premium 55 900 Kč
AKTIVNÍ vyhledávání kandidátů * nečekáme na žádnou inzerci Ano Ano Ano
Týdenní report do vašeho @ s novými uchazeči + jejich CV Ano Ano Ano
Preselekce těch nejvhodnějších kandidátů dle vašeho zadání Ano Ano Ano
Neomezený počet kandidátů z kampaně ve vaší základní ceně Ano Ano Ano
Naše personalistka trvale k dispozici Ano Ano Ano
Telefonický pohovor naším personalistou Ano Ano Ano
Vyhledávání v interních & externích databázích CV Ano Ano Ano
Trvání kampaně 4 týdny Ano Ano Ano
Profesní diagnostika nebo kampaň pro 2 kraje Ne Ano Ano
Trvání kampaně + 1 týden ( 5 celkem ) Ne Ano Ano
Vyhledávání i na sociálních sítích Ne Ano Ano
Trvání kampaně + 3 týdny ( 7 celkem ) Ne Ne Ano
Podpora druhé personalistky Ne Ne Ano
Možnost kompletní komunikace v angličtině Ne Ne Ano
Basic
37 900 Kč Choose
Standard
45 900 Kč Choose
Premium
55 900 Kč Choose
 • Basic 37 900 Kč
  1. Ano AKTIVNÍ vyhledávání kandidátů * nečekáme na žádnou inzerci
  2. Ano Týdenní report do vašeho @ s novými uchazeči + jejich CV
  3. Ano Preselekce těch nejvhodnějších kandidátů dle vašeho zadání
  4. Ano Neomezený počet kandidátů z kampaně ve vaší základní ceně
  5. Ano Naše personalistka trvale k dispozici
  6. Ano Telefonický pohovor naším personalistou
  7. Ano Vyhledávání v interních & externích databázích CV
  8. Ano Trvání kampaně 4 týdny
  9. Ne Profesní diagnostika nebo kampaň pro 2 kraje
  10. Ne Trvání kampaně + 1 týden ( 5 celkem )
  11. Ne Vyhledávání i na sociálních sítích
  12. Ne Trvání kampaně + 3 týdny ( 7 celkem )
  13. Ne Podpora druhé personalistky
  14. Ne Možnost kompletní komunikace v angličtině
  Choose
 • Standard 45 900 Kč
  1. Ano AKTIVNÍ vyhledávání kandidátů * nečekáme na žádnou inzerci
  2. Ano Týdenní report do vašeho @ s novými uchazeči + jejich CV
  3. Ano Preselekce těch nejvhodnějších kandidátů dle vašeho zadání
  4. Ano Neomezený počet kandidátů z kampaně ve vaší základní ceně
  5. Ano Naše personalistka trvale k dispozici
  6. Ano Telefonický pohovor naším personalistou
  7. Ano Vyhledávání v interních & externích databázích CV
  8. Ano Trvání kampaně 4 týdny
  9. Ano Profesní diagnostika nebo kampaň pro 2 kraje
  10. Ano Trvání kampaně + 1 týden ( 5 celkem )
  11. Ano Vyhledávání i na sociálních sítích
  12. Ne Trvání kampaně + 3 týdny ( 7 celkem )
  13. Ne Podpora druhé personalistky
  14. Ne Možnost kompletní komunikace v angličtině
  Choose
 • Premium 55 900 Kč
  1. Ano AKTIVNÍ vyhledávání kandidátů * nečekáme na žádnou inzerci
  2. Ano Týdenní report do vašeho @ s novými uchazeči + jejich CV
  3. Ano Preselekce těch nejvhodnějších kandidátů dle vašeho zadání
  4. Ano Neomezený počet kandidátů z kampaně ve vaší základní ceně
  5. Ano Naše personalistka trvale k dispozici
  6. Ano Telefonický pohovor naším personalistou
  7. Ano Vyhledávání v interních & externích databázích CV
  8. Ano Trvání kampaně 4 týdny
  9. Ano Profesní diagnostika nebo kampaň pro 2 kraje
  10. Ano Trvání kampaně + 1 týden ( 5 celkem )
  11. Ano Vyhledávání i na sociálních sítích
  12. Ano Trvání kampaně + 3 týdny ( 7 celkem )
  13. Ano Podpora druhé personalistky
  14. Ano Možnost kompletní komunikace v angličtině
  Choose

We offer discounts for repeat consultations (valid from the second contract on). We are highly interested in hearing your feedback throughout the campaigns to be able to adjust them according to your needs. Online presentations and inquiries will be discounted by 5%. Discounts and favourable conditions do not pile up but we will be glad to discuss your particular case by phone.Zavřítt
Support

  By sending you agree with processing of personal data

  Zavřítt

  Spojte se s námi a využijte naše zkušenosti při hledání nových lidí

  Get started

  Zavřítt