Novela zákoníku práce 1.1.2020 se blíží

28.10.2019

Od začátku července letošního roku vstoupila v platnost novela zákoníku práce. Většina úprav začala platit již 1.7.2019, ale na změny u dovolené si budeme muset počkat až do 1. ledna 2020. 

 

1) Dočasné přidělení zaměstnance

Firma nově získala právo dočasně přidělit svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli (kromě agentur). Nově se lhůta zkrátila na 1 měsíc.

Rovněž má původní zaměstnavatel právo požadovat po novém zaměstnavateli zaplacení nákladů, jež vznikly přechodem daného zaměstnance.

2) Sdílené pracovní místo

Zavedení možnosti sdíleného pracovního místa spočívá v tom, že se např. dva a více zaměstnanců dělí o jedno pracovní místo. Zaměstnanci si sami rozvrhují pracovní dobu.

Zaměstnavatel je vždy dopředu informován o docházkovém rozvrhu jednotlivých zaměstnanců na jednom sdíleném místě, ti musí dohromady splnit během 4 týdnů průměrnou týdenní pracovní dobu.

3) Doručování písemností

Novinkou zákoníku práce je doručování písemností zaměstnavatele do vlastních rukou zaměstnance primárně na pracovišti. Pokud to nebude možné, je oprávněn zaslat písemnost poštou, přičemž lhůta pro vyzvednutí zásilky na poště je nově 15 kalendářních dnůZaměstnanec bude nově výslovně povinen písemně sdělit zaměstnavateli jeho doručovací adresu.

V případě nezdaru, zaměstnavatel uvědomí svého zaměstnance, že mu pošta nemohla být doručena a že má povinnost si ji vyzvednout do 15 kalendářních dnů na pobočce pošty, kde byla zásilka uložena.

Při nevyzvednutí písemnosti se zákonem považuje za doručenou od posledního dne této lhůty, tedy od 15. dne. To stejné se uvádí v novele i při doručování jakýchkoliv dokumentů zaměstnancem zaměstnavateli.

4) Návrat do práce po rodičovské dovolené

Zaměstnanec má nyní právo na zařazení na původní práci a pracoviště po návratu z rodičovské dovolené. Dříve tomu tak bylo pouze po návratu z mateřské dovolené.

5) Dohoda o práci

Novela mění i úpravu pracovní doby, její evidenci, dobu odpočinku a nárok na zákonnou bezpečnostní přestávku. Zaručená mzda se nyní vztahuje i na dohody.

6) Dovolená

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost nový koncept dovolené, ta se bude nově počítat z týdenní pracovní doby zaměstnance. Nárok na dovolenou se tak bude počítat hodinově. Největší změny se budou týkat zaměstnanců s kratší pracovní dobou, dovolená se bude počítat podle skutečně odpracovaných hodin.

Počet odpracovaných hodin se bude násobit počtem týdnů dovolené, tzn., že zaměstnanci, kteří týdně odpracují méně než 40 hodin, budou mít nárok na kratší dovolenou.

Tyto změny platí pro zaměstnance, kteří u téhož zaměstnavatele odpracovali nepřetržitě 52 týdnů. Na přesčasy přitom nebude brán zřetel.

Také se budou změny týkat převedení dovolené z jednoho kalendářního roku do druhého. Ty nebudou nově tak přísné, stačí, aby zaměstnanec podal písemnou žádost o převedení dovolené, kde uvede důvod žádosti.

V případě potrestání zaměstnance z důvodu neomluvené absence v práci se bude penalizace vypočítávat na základě hodin místo dní. Počet hodin tak bude zaměstnanci odečten od počtu hodin, které měl odpracovat. Od toho se pak bude odvíjet nárok na dovolenou.

7) Minimální a zaručená mzda

Podle nových pravidel je povinností zaměstnavatele doplatit zaměstnanci mzdu, která nedosáhne na výši minimální mzdy. Stejné pravidlo platí i pro zaručenou mzdu, ta je odstupňována dle složitosti práce a dělí se do několika tříd. Nejnižší zaručená mzda je ve stejné výši jako minimální mzda. Do obou mezd se nezapočítávají práce o víkendech či svátcích a přesčasy.

Od července se také jinak vypočítává čistá mzda. Povinné placení pojistného za zaměstnance, které hradí zaměstnavatel, kleslo o 0,2 %.

8) Potvrzení o zaměstnání

Nově zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli vystavit potvrzení o zaměstnání při rozvázání pracovního poměru pouze zaměstnanci, který se účastnil nemocenského pojištění. To znamená, že jejich finanční ohodnocení přesahovalo 10.000 Kč měsíčně.

9) Nemocenská od prvního dne

Největší změnou pro zaměstnance je zrušení karenční dobyOd 1. července platí, že zaměstnanci dostávají nemocenskou již od prvního dne nemoci.

Podle odborů tak náklady zaplatí především zaměstnavatelé, jelikož stát proplácí dávky ze státního systému nemocenského pojištění až od 15. dne. Přitom zaměstnavatel je ten, kdo prvních 14 dní nemoci poskytuje zaměstnanci náhradu výdělku.

 

Upraveno ČMSZP čerpáno ze Zákoníku práce a  https://orangeacademy.cz/clanky/zakonik-prace-a-novinky-od-1-cervence-2019/

Hledáme ty správné lidi

Hledáme ty správné lidi