Podíl firem, které neplatí daň z příjmů, se snižuje

28.10.2019

V posledních letech se neustále snižuje podíl firem, které neplatí nic na dani z příjmů. Od roku 2012 jejich podíl poklesl o 9,2 p.b. z 59,5 % v roce 2012 na 50,3 % v roce 2018. Současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 % firem, v roce 2018 již 49,7 procent. Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 % ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí přes 15 % společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 % subjektů, doplnila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Do analýzy byly zahrnuty všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2018 zveřejnily své finanční výkazy. Zatímco v období 2012 až 2015 šlo přibližně o vzorek 170 000 subjektů, loni se jednalo už jen o 100 tisíc firem. Zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty, uzavřela Petra Štěpánová.

Hledáme ty správné lidi

Hledáme ty správné lidi